پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي

پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي

پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 49

 

 

 

محتویات

بيت ، مصراع و قافيه

قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّع

رديف ،تخلّص، توضيح و نكات مورد توّجه

قصيــــــــــــــــده

نمودار قصيده

اجزاي تشكيل دهنده قصيده

قصيده سرايان مشهور

غزل

نمودار غزل

مشخصات غزل

مشهورترين غزل سرايان

فرق غزل و قصيده

قطعه

مشخصات قطعه

مشهورترين قطعه سرايان

مثنــــــــــــــــــــوي

نمودار مثنوي

مشخصات مثنوي

راه تشخيص رباعي از دوبيتي

چهار پاره ( دوبيتي هاي به هم پيوسته )

ترجيع بند و تركيب بند

و  . . . .

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

بيت ، مصراع و قافيه

بيت : به هر سطر از يك شعر بيت مي گويند .     ( نكته : كوچكترين واحد شعر يك بيت است .  )
خرید آنلاین